Blush – Daily Prompt

e

Eyes that sparkle
Blushing all over
A fluttery stomach
Unable to keep still
Whenever I think of you
My world shines bright
Outburst of the heart

Matang kumikinang
Namumula sa hiya
Wagayway ng tiyan
Hindi mapakali
Tuwing naiisip kita
Ang mundo ko’y lumiwanag
Silakbo ng puso

For: Blush

Other “blush” posts:
Walk Like an Egyptian #amwriting
We Cannot Blush
Blushing Pink
https://passwordispasswordblog.wordpress.com/2018/03/19/holly-at-first-blush/
https://thechubbylittlegirl.wordpress.com/2018/03/19/pink-2/


%d bloggers like this: